Home » News » On-demand warehousing netwerken versus eigendom of contract logistics

On-demand warehousing netwerken versus eigendom of contract logistics

Category: News

On-Demandwarehousing omvat het betrekken van warehouse-capaciteit en services op basis van een pay-per use basis. Dit gebeurd in andere sectoren volop. Voorbeelden zijn Uber, AirBnB waar deelnemers aan een platform elkaar ontmoeten om online te handelen. On-demand warehousing is duidelijk in opkomst in Europa. In Amerika bestaat het fenomeen al langer maar sinds 2017 weet ook Europa de weg te vinden naar de transformatie van deze vorm van logistieke dienstverlening waarbij men op een flexibele manier, op afroep kan beschikken en alleen betaald voor wat men gebruikt in plaats van het bezitten van distributie centra of het aangaan van lange termijn contracten met logistiek dienstverleners (3 pl ).

Net zo als bij Uber of Air BnB wordt het zoeken, vergelijken, offertes aanvragen, contracten sluiten en het bieden van visibility volledig via een online platform gefaciliteerd.

On-Demand warehousing kan uiteindelijk een integraal een onderdeel uit gaan maken van de warehouse strategie van een bedrijf of tijdelijk de bestaande strategie die veelal gebaseerd is op bezit van distributiecentra en lange termijn contracten met logistiek dienstverleners aanvullen. In beide gevallen kan een bedrijf zich snel aanpassen aan de onvoorspelbaarheid van de klantvraag.

Deze manier van werken is met name interessant voor bedrijven die met seizoensgebonden patronen te maken hebben of organisaties waar de vraag onzeker is en met niet wil voor-investeren in warehouse-capaciteit en mensen. Ook voor de e-commerce spelers waar de doorlooptijden onder druk staan kan men met on-demand warehousing de voorraden dichter bij de klant gaan plaatsen om vervolgens met innovatie lastmile distributeurs same- day leveringen tegen next- day kosten te faciliteren.

Om de waarde van on-demand warehousing te onderstrepen vind je hieronder een korte businesscase:

Door de toenemende groei, veelal aangejaagd door e-commerce neemt de druk op de warehousing strategie en de supplychain aanzienlijk toe. De zendingen worden fijnmaziger en we zullen de waste steeds meer moeten wegsnijden uit het logistiek proces om voldoende winstgevend te zijn om de benodigde investeringen voor innovatie te bekostigen.

Vandaag de dag gebruiken veel retailers hun magazijn om de winkels te kunnen bevoorraden. Een retailer zou vandaag de dag ook gebruik kunnen maken van Stockspots.eu die een netwerk biedt met ruim 130 warehouse locaties. Hoewel warehousing alleen goed is voor slechts 16% van de totale logistieke kosten blijkt uit cijfers van de monitor logistiek en goederen vervoer blijkt dat op een totaal van 57 miljard aan logistieke kosten het een aanzienlijk effect heeft op de transportkosten. Een netwerk waarbij voorraden beter gepositioneerd worden ten aanzien van het uiteindelijke afzetgebied verminderd de outbound transportkosten en de vermindering van onnodige transporten die gemaakt worden door alles eerst naar een centraal DC te rijden. Een stuk duurzamer zou je zeggen...

Met de aanhoudende groei van e-commerce zendingen en de veranderende verwachtingen van consumenten beginnen traditionele warehousing modellen te kort te schieten. Over het algemeen kan gesteld worden dat er steeds meer kleinere hoeveelheden verzonden worden naar individuele klanten.

Levertijden zijn hier crusiaal. De klant verwacht steeds vaker dat producten sameday of uiterlijk nextday geleverd kunnen worden. De opkomst van sameday delivery start-ups als Bubble Post, Dynalogic, Fietskoeriers, Trunkrs en Red je Pakketje onderstrepen dit. Maar ook gevestigde partijen als post NL en DHL bieden sameday aan als dienstverlening. Verder is de verwachting dat deze ontwikkelingen en groei van e-commerce volume de komende jaren alleen maar verder toeneemt. Deze factoren en ook de komst van een mogelijke Brexit zorgen ervoor dat er fundamentele veranderingen doorgevoerd moeten worden in het supply chain denken en voorraad strategie.

Over het algemeen neemt de vraag naar opslag toe, evenals de behoefte aan meer flexibiliteit en efficiency met betrekking op opslag en de  distributiestrategie. Volgens recente publicaties van JLL zijn er daarom in 2017 in Nederland veel nieuwe distributiecentra bijgebouwd. Een overcapaciteit dreigt en de vraag is of deze grote DC's wel voldoen aan de toenemende vraag naar meer geografisch spreiding in kleinere hoeveelheden?

Behoefte aan nieuwe tijdelijk en flexibele warehouse opties

Voor retailers zijn er traditioneel een aantal mogelijkheden voor distributie. We zetten ze even op een rijtje:


  1. Drop-Ship, als de retailer zijn eigen productie heeft is het veelal zo dat de bestellingen rechtstreeks van deze productiefaciliteit naar de klant verzonden worden.

  2. Eigen netwerk, als de retailer beschikt over eigen warehouses is het lastig op te schalen naar een meer uitgebreide geografische dekking bovendien is dit erg kapitaalintensief. Het resultaat is dat de gemiddelde afstand naar een klant groter is en leid tot hogere transportkosten, langere doorlooptijden en beperkte mogelijkheden voor sameday leveringen via de opkomende lastmile distributeurs.

  3. Netwerk uitbesteden aan 3 pl, dit biedt meer flexibiliteit dan eigen warehouse locaties maar nog steeds worden hier afspraken gemaakt voor periodes van 1 tot 5 jaar. Hiermee beperkt de retailer zijn flexibiliteit en zit voor langere periode vast aan 1 leverancier.

  4. Volledige uitbesteding aan platform, Bol.com levert in Nederland diensten voor verkoop, opslag en fulfilment van bestellingen. Ondanks je uitgebreid gebruik kan maken van de kennis en schaal van een dergelijke platformen zijn de kosten vaak hoger en het uitbesteden aan een potentieele concurrent is voor veel organisaties niet wenselijk.


Een rol voor on-demand warehousing netwerken

On-demand warehousing netwerken zoals Stockspots bieden de mogelijkheid snel een match te maken met verladers die ruimte zoeken en die ruimte op dat moment beschikbaar hebben. Uit een recente publicatie van Supplychain magazine: https://www.supplychainmagazine.nl/download-maturity-matrix-europese-supply-chain-start-ups/ blijkt dat deze markt zich aan het opmaken is voor verdere ontwikkeling naar volwassenheid.

Het is een meer dynamische manier van werken doordat de configuraties van de voorraadstrategie doorlopend kan wijzigen . Op basis van vraagomstandigheden kan magazijnruimte op verschillende locaties voor uiteenlopende volumes worden ingezet. Via het Stockspots platform kan op gecontroleerde wijze inzicht worden geboden, waar wat in welke hoeveelheden ligt en in en outbound zendingen eenvoudig via het platform aangemaakt worden en inzichtelijk blijven.

De basisgedachte is dat de verladers toegang kunnen krijgen tot een groter aanbod van magazijnlocaties met dienstverlening op de momenten dat men dit ook daadwerkelijk nodig heeft. Dit voor kleine en grote volumes voor relatief korte periodes 91-12 maanden). Alles op basis van pay-per use waardoor de logistieke kosten aanzienlijk gereduceerd kunnen worden.

Wat levert het de bestaande warehouse eigenaren op?

Stockspots biedt niet alleen voor verladers maar ook voor warehouse eigenaren aanzienlijke waarde. Het bouwen of aankopen van een nieuwe warehouses is zeer kapitaal intensief en als de bezetting van het warehouse niet 100% is zijn de kosten voor de ongebruikte ruimte aanzienlijk.

Zelfs als een warehouse eigenaar/exploitant lange termijn contracten heeft met verladers kan deze zijn rest-capaciteit actief verwaarden door dit aan te bieden op het Stockspots platform. Afhankelijk van de kosten structuur en markt dynamiek kan de warehouse aanbieder een beter tarief krijgen dan hij nu voor zijn bestaande klanten in rekening brengt.

Andere voor- en na delen van on-demand warehousing

On-demand warehousing maakt het mogelijk de risico's die een sterk flucturerende vraag, ook anders dan volume naar ruimte en logistiek dienstverlening beter te spreiden. Onderstaand een aantal scenarios:

  1. Regionale differentiatie in vraag: De afzet van producten kan per regio sneller groeien dan andere. On-demand warehousing biedt de mogelijkheid je opslag capaciteit evenredig tijdelijk te vergroten of af te bouwen aan de vraag van dat moment.

  2. Kosten differentiatie: Er kan per regio een groot verschil zijn in tarieven. Dit kan te maken hebben met locale economische omstandigheden, hoeveelheid van het aanbod of in welke mate een dienstverlener zijn bezetting op korte termijn wil verbeteren. Met on-demand warehousing kan je altijd een locatie vinden die bij de waarde van de individuele businesscase of product past. Laagwaardige producten vragen om goedkope opslag terwijl high value goederen meer vragen om de juist randvoorwaarden. Met het on-demand warehouse netwerk is er altijd een passende oplossing zonder concessie te doen aan de gestelde prijs of kwaliteit.

  3. Naarmate de verlader groeit kunnen eenvoudig nieuwe locaties in heel Europa worden toegevoegd of met kan zelf nieuwe distributiecentra aanschaffen. Bij onvoorspelbaarheden in de supplychain kan eenvoudig worden geschakeld tussen andere routes om te zorgen dat de leveringen gewoon plaats kunnen vinden. On-demand warehousing past zich eenvoudig aan!


Remko Been

Stockspots

Deel dit stuk

Misschien ook iets voor u

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

+31 (0)765 31 53 89