Wij geven om je privacy.

Onze Privacyverklaring

Stockspots Privacyverklaring

In dit Privacybeleid lees je hoe onze organisatie de persoonlijke gegevens gebruikt die wij van je verzamelen wanneer je onze website gebruikt.

Wie we zijn

Stockspots maakt deel uit van Stockspots B.V. Wij zijn gevestigd in Breda, op het adres 'Graaf Engelbertlaan 75'. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK: 69700842). Meer informatie over ons vindt je op onze bedrijfspagina.

Gegevens

Welke gegevens verzamelen we?

Stockspots verzamelt de persoonlijke gegevens (bijv. naam, je organisatie, locatie, e-mailadres en telefoonnummer) die je aan ons verstrekt. 

Wanneer je gebruik maakt van onze oplossingen of wanneer je warehouseruimte ter beschikking stelt, verzamelen wij financiële informatie.

Deze informatie wordt door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen van de Wet Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Op grond van bovengenoemde wet zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

De volgende artikelen informeren je over de manier waarop wij met je persoonlijke gegevens omgaan. Deze verklaring is alleen van toepassing op deze website en niet op websites van derden waarnaar wij linken.

  

Hoe verzamelen wij je gegevens?

De meeste gegevens die wij verzamelen, worden direct door jou aangeleverd. Wij verzamelen gegevens en verwerken deze wanneer je:

 • Online registreert of inlogt op https://www.stockspots.eu
 • Zoekt naar warehousing en/of fulfillment diensten.
 • Een overeenkomst tekent
 • Vrijwillig een klantenenquête invult of feedback geeft via onze website of e-mail.
 • Vrijwillig contactgegevens achter laat in een van onze contactformulieren.
 • Je aanmeld voor onze nieuwsbrief.
 • Onze website gebruikt of bekijkt via de cookies van je browser.

Stockspots kan je gegevens ook indirect ontvangen uit de volgende bronnen:

Onze zoek- en warehousebeheersoftware: https://portal.Stockspots.eu/fsearch.html

Hoe gaan we je gegevens gebruiken?

Stockspots verzamelt je gegevens zodat we:

 • Je bestelling kunnen verwerken en je account kunnen beheren.
 • Diensten en producten kunnen inkopen bij logistieke dienstverleners
 • Je opdracht uit kunnen voeren en de daaruit voortvloeiende relaties kunnen beheren
 • Vorderingen kunnen berekenen of registreren, betalingen kunnen verrichten en schulden kunnen invorderen
 • Onze klantenadministratie kunnen doen (zodat we voldoen aan wettelijke (administratieve) verplichtingen) 
 • Je speciale aanbiedingen voor onze producten en diensten kunnen mailen waarvan we denken dat je ze misschien wel leuk vindt 
 • Onze nieuwsbrief naar je kunnen sturen (nadat je je hebt aangemeld)
Met andere woorden: Op wettelijke basis zijn wij verplicht deze gegevens te gebruiken om de overeenkomst met de klant uit te voeren, te voldoen aan wettelijke (administratieve) verplichtingen) en te voldoen aan (contractuele) eisen ten aanzien van (beroeps)verzekeringen. Stockspots bevordert een rechtmatig belang om de dienstverlening aan klanten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
 

Gebruik van persoonlijke gegevens door derden 

Wanneer we je bestelling verwerken kunnen we je gegevens en daaruit voortvloeiende informatie doorsturen naar kredietbureaus om frauduleuze aankopen te voorkomen.
 
Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming en zonder enige wettelijke basis of verplichting worden je gegevens niet aan derden verstrekt, met uitzondering van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij, en onze derden, zullen je gegevens gebruiken in overeenstemming met de (vertrouwelijkheid en veiligheid) maatregelen die door de wet vereist zijn en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Om dit te waarborgen, maken wij contractuele afspraken (verwerkingsovereenkomsten) met alle partijen aan wie jouw persoonlijke gegevens worden verstrekt.

 

 

Hoe slaan we je gegevens op?

Stockspots slaat je gegevens veilig op bij Managed WPHosting.

Stockspots bewaart de persoonlijke en organisatorische informatie die bij aanmelding aan ons hebt verstrekt tot je je dienst bij ons beëindigt. Wanneer je je dienst bij ons beëindigt, slaan wij een aantal gegevens op op basis van de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar. Tenzij wij wettelijk verplicht zijn om je gegevens langer te bewaren of indien een langere bewaring nodig is om onze activiteiten uit te voeren. We verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Je Stockspotsprofiel 

Naast de Persoonlijke en Organisatorische informatie die wij van je verzamelen door je te registreren op onze zoek- en Warehouse Management Software, vragen wij je om afbeeldingen van je organisatie te uploaden (bijv. bedrijfslogo en/of warehouse foto's). 

Als je foto's uploadt naar je zoek- of warehouseprofiel, moet je voorkomen dat je foto's met geïntegreerde locatiegegevens (EXIF GPS) uploadt. Bezoekers van de website kunnen alle locatiegegevens van afbeeldingen op de website downloaden en extraheren. 

Marketing

Stockspots wil je graag informatie toesturen over onze diensten, onze kennis en inzichten over de toekomst van warehousing en relevante Stockspots updates via onze nieuwsbrief. Je hebt ons toestemming gegeven om de nieuwsbrief naar je sturen via de website of bijvoorbeeld,  tijdens het bestelproces van één van onze services.

 

 

 

 

Onze marketingactiviteiten stopzetten

Als je akkoord bent gegaan met het ontvangen van marketing, kun je je altijd op een later tijdstip afmelden.

Je hebt het recht om Stockspots op elk moment te stoppen om contact met je op te nemen voor marketingdoeleinden of om je gegevens aan Stockspots te verstrekken.
Als je niet langer gecontacteerd wenst te worden voor onze nieuwsbrief, klik dan hier. Andere marketingdoeleinden kunnen gestopt worden door een e-mail te sturen naar: info@Stockspots.eu

Wij kunnen je, als bestaande klant, ook e-mails sturen zonder toestemming en/of registratie, zolang deze betrekking hebben op soortgelijke producten en/of diensten als Stockspots. Natuurlijk kunt je je dan ook afmelden via de link onderin de e-mail of door op de mail te reageren met je verzoek voor afmelding.

Google Analytics

Met je toestemming maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. 

Hoe het werkt

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De aldus verkregen informatie, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wat doet Google met deze informatie?

Google zal deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website voor ons samen te stellen en adverteerders informatie te verstrekken over de effectiviteit van hun campagnes. 

Google mag deze informatie aan derden doorgeven indien Google hiertoe wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. 

Cookies weigeren

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Houd er echter rekening mee dat je in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Je kunt het verzamelen en verwerken van uw IP-adres door Google Analytics te allen tijde blokkeren voor toekomstige verzameling en verwerking. Meer informatie vindt je hier.

Wat zijn je rechten op het gebied van gegevensbescherming?

Stockspots wil er zeker van zijn dat je volledig op de hoogte bent van al je rechten op het gebied van gegevensbescherming. Iedere gebruiker heeft recht op het volgende:

 • Toegang - Je hebt recht op toegang tot je persoonlijke gegevens. Je kunt kopieën opvragen Stockspotsvan je persoonlijke, geregistreerde gegevens en de doeleinden voor het gebruik van deze gegevens. 
 • Rectificatie - Je hebt het recht om te verzoeken dat Stockspots alle informatie waarvan je denkt dat deze onnauwkeurig is, te corrigeren. Je hebt ook het recht om Stockspots te verzoeken om de informatie aan te vullen die volgens jou onvolledig is.
 • Wissen - Je hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden Stockspots te vragen je persoonlijke gegevens te wissen.
 • Beperking van de verwerking - Je hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden Stockspots te beperken in de verwerking van je persoonlijke gegevens.
 • Bezwaar tegen de verwerking - Je hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bij Stockspots bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.  
 • Gegevensoverdraagbaarheid - Je hebt het recht om Stockspots te vragen om de gegevens die zij hebben verzameld onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan jou.
 
Wij zullen aan je verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend en legitiem belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, wat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Na het verwijderen van de gegevens kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren om aan bovenstaande verzoeken te voldoen als ze onredelijk frequent zijn, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengen. 
 

Wanneer je een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om te reageren. Als je een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op met je naam, adres, telefoonnummer en voeg een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe (zorg ervoor dat je het BSN en de pasfoto op de kopie van je identiteitsbewijs onleesbaar en onherkenbaar maakt voordat je deze verstuurt).

Onze e-mail: info@Stockspots.eu
of schrijf ons:
Stockspots
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda

Wanneer je vragen hebt, kun je ons ook bellen via: +31 765315389

 

Gegevensbeveiliging

Wij zullen alle redelijke en passende veiligheidsmaatregelen treffen om je te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van je persoonlijke gegevens. Daarbij voldoen we aan de geldende veiligheidsnormen. 

Indien er, ondanks de veiligheidsmaatregelen, toch een veiligheidsincident is dat je privacy kan aantasten, zullen wij je zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het incident. Wij zullen je ook informeren over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te verzachten en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internetloggegevens en informatie over het gedrag van bezoekers te verzamelen. Wanneer je onze websites bezoekt, kunnen wij automatisch informatie over je verzamelen door middel van cookies of soortgelijke technologie. 

Voor meer informatie, bezoek allaboutcookies.org.

Hoe gebruiken we cookies?

Stockspots gebruikt cookies op verschillende manieren om je ervaring op onze website te verbeteren, waaronder:

 • Om je aangemeld te houden
 • Om te begrijpen hoe je onze website gebruikt
 • Om je locatie te herkennen voor de beste zoekopdracht aanbevelingen

Welke soorten cookies gebruiken we?

Cookies stellen ons in staat om onze website te verbeteren door ons aan te passen aan de verzamelde informatie over het gebruik van onze diensten en de wensen van onze bezoekers. Er zijn verschillende soorten cookies, maar onze website maakt gebruik van een mix van zogenaamde 'session cookies' (die na het sluiten van de browser worden verwijderd) en permanente/tracking cookies (met jouw toestemming door je browser permanent opgeslagen op je computer):

 • Functionaliteit - Stockspots gebruikt deze cookies om je te herkennen op onze website en om je eerder geselecteerde voorkeuren te onthouden. Deze kunnen onder meer de taal van je voorkeur en de plaats waar je je bevindt omvatten. Er wordt gebruik gemaakt van een mix van eerste- en derde partij cookies.
 • Marketing - Stockspots gebruikt deze cookies om informatie te verzamelen over je bezoek aan onze website, de inhoud die je hebt bekeken, de links die je hebt gevolgd en informatie over je browser, apparaat en je IP-adres. Dit stelt ons in staat om reclameboodschappen aan jou te personaliseren.
Hoe cookies te beheren

Je kunt je browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Bovenstaande website vertelt je hoe je cookies uit je browser kunt verwijderen. In enkele gevallen kan het echter voorkomen dat sommige functies van onze website (bijv. zoeken, boeken of het gebruik van onze software) daardoor niet optimaal functioneren.

Privacy beleid

Privacybeleid van andere websites

Stockspots website bevat links naar andere websites. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus als je op een link naar een andere website klikt, geldt daar hun eigen privacybeleid.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Stockspots houdt zijn privacybeleid regelmatig bij en plaatst eventuele updates op deze webpagina. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 29 november 2019.

Contact

Hoe je contact met ons kunt opnemen

Indien je vragen hebt over Stockspots's Privacy Policy, de gegevens die wij over je bewaren of je wilt gebruik maken van een van je rechten op het gebied van gegevensbescherming, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Mail ons op: info@Stockspots.eu
Bel ons op: +31 765315389
Of schrijf ons op:
Stockspots
Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS BredaHoe kan ik contact opnemen met de bevoegde autoriteit?

Indien je een klacht wilt melden of indien je van mening bent dat je klacht niet op bevredigende wijze Stockspotsis afgehandeld, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (088-805250). Meer informatie vindt je hier.

Heb je vragen over je privacy?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Neem contact op